Vé máy bay đi Malaysia

Thông tin về vé máy bay đi Malaysia

Malaysia Airlines,Thai Airways Interntional, Vietnam Airlines là các hãng hàng không khai thác chuyến bay giữa Hồ Chí Minh và  Kuala Lumpur - Malaysia với các chuyến bay hàng tuần.

Trên Malaysia Airlines

Chuyến bay

Khởi hành

Đến

Chuyển tải

MH 759

Thành Phố

Thời gian

Thành Phố

Thời gian

Không

HCMC

16:30

Kuala Lumpur

19:25

Trên Thai Airways Interntional

Chuyến bay

Khởi hành

Đến

Chuyển tải

TG 681

Thành Phố

Thời gian

Thành Phố

Thời gian

Bangkok

HCMC

12:10

Kuala Lumpur

19:15

Trên Vietnam Airlines:

Chuyến bay

Khởi hành

Đến

Chuyển tải

VN 757

Thành Phố

Thời gian

Thành Phố

Thời gian

Không

HCMC

10:30

Kuala Lumpur

13:20Malaysia Airlines,  Singapore Airlines, Vietnam Airlines là các hãng hàng không khai thác chuyến bay giữa Hà Nội đi Kuala Lumpur - Malaysia với các chuyến bay hàng tuần.

Trên Malaysia Airlines

Chuyến bay

Khởi hành

Đến

Chuyển tải

MH 753

Thành Phố

Thời gian

Thành Phố

Thời gian

Không

Hà Nội

14:40

Kuala Lumpur

19:05

Trên Singapore Airlines

Chuyến bay

Khởi hành

Đến

Chuyển tải

SQ175/118

Thành Phố

Thời gian

Thành Phố

Thời gian

Singapore
(Changi)

Hà Nội

13:30

Kuala Lumpur

20:55

Trên Vietnam Airlines

Chuyến bay

Khởi hành

Đến

Chuyển tải

VN 741/757

Thành Phố

Thời gian

Thành Phố

Thời gian

Hồ Chí Minh
(SGN)

Hà Nội

7:00

Kuala Lumpur

13:20


Xem thêm những điều cần biết khi bay đến Malaysia