Vé máy bay đi Nhật Bản

Thông tin về vé máy bay đi Nhật Bản (Japan)

Vé máy bay Sài Gòn (TPHCM) - Osaka của hãng Vietnam Airlines

KHỞI HÀNH

ĐIỂM ĐẾN

NGÀY BAY

GIỜ BAY

GIỜ ĐẾN

CHUYỂN TIẾP

GIÁ VÉ THAM KHẢO

Sài Gòn(TPHCM)

Osaka


1 chuyến mỗi ngày


00:15

07:00

Không

10.624.000-15.988.000VNĐ

HÀNH KHÁCH ĐƯỢC MANG THEO 20KG HÀNH LÝ, ĂN UỐNG MIỄN PHÍ!

Vé máy bay Sài Gòn (TPHCM) - Osaka hãng Japan Airlines

KHỞI HÀNH

ĐIỂM ĐẾN

NGÀY BAY

GIỜ BAY

GIỜ ĐẾN

CHUYỂN TIẾP

GIÁ VÉ THAM KHẢO

Sài Gòn(TPHCM)

Osaka


1 chuyến mỗi ngày


23:55

19:30

Tokyo

19.230.000VNĐ

HÀNH KHÁCH ĐƯỢC MANG THEO 20KG HÀNH LÝ, ĂN UỐNG MIỄN PHÍ!

Vé máy bay Sài Gòn (TPHCM) - Osaka hãng Korean Air

KHỞI HÀNH

ĐIỂM ĐẾN

NGÀY BAY

GIỜ BAY

GIỜ ĐẾN

CHUYỂN TIẾP

GIÁ VÉ THAM KHẢO

Sài Gòn(TPHCM)

Osaka


1 đến 2 chuyến mỗi ngày


00:10; 23:55

10:00; 11:25

Incheon; Pusan

12.743.000VNĐ

HÀNH KHÁCH ĐƯỢC MANG THEO 20KG HÀNH LÝ, ĂN UỐNG MIỄN PHÍ!

Vé máy bay Sài Gòn(TPHCM) - Osaka hãng China Southern:

KHỞI HÀNH

ĐIỂM ĐẾN

NGÀY BAY

GIỜ BAY

GIỜ ĐẾN

CHUYỂN TIẾP

GIÁ VÉ THAM KHẢO

Sài Gòn(TPHCM)

Osaka


1đến 2 chuyến mỗi ngày


10:40; 08:00

22:00

Quảng Châu

9.680.000VNĐ

HÀNH KHÁCH ĐƯỢC MANG THEO 20KG HÀNH LÝ, ĂN UỐNG MIỄN PHÍ!

Vé máy bay Sài Gòn(TPHCM) - Osaka hãng Asiana Airlines:

KHỞI HÀNH

ĐIỂM ĐẾN

NGÀY BAY

GIỜ BAY

GIỜ ĐẾN

CHUYỂN TIẾP

GIÁ VÉ THAM KHẢO

Sài Gòn(TPHCM)

Osaka


1 chuyến mỗi ngày


23:50

11:40

Incheon

12.019.000VNĐ


Vé máy bay Sài Gòn(TPHCM) - Nagoya hãng Vietnam Airlines:

KHỞI HÀNH

ĐIỂM ĐẾN

NGÀY BAY

GIỜ BAY

GIỜ ĐẾN

CHUYỂN TIẾP

GIÁ VÉ THAM KHẢO

Sài Gòn(TPHCM)

Nagoya


Thứ 2,4,6


00:30

07:35

Không

10.616.000-14.760.000VNĐ

HÀNH KHÁCH ĐƯỢC MANG THEO 20KG HÀNH LÝ, ĂN UỐNG MIỄN PHÍ!

Vé máy bay Sài Gòn(TPHCM) - Nagoya hãng Japan Airlines:

KHỞI HÀNH

ĐIỂM ĐẾN

NGÀY BAY

GIỜ BAY

GIỜ ĐẾN

CHUYỂN TIẾP

GIÁ VÉ THAM KHẢO

Sài Gòn(TPHCM)

Nagoya


1 chuyến mỗi ngày


23:55

11:05

Tokyo

19.030.000VNĐ

HÀNH KHÁCH ĐƯỢC MANG THEO 20KG HÀNH LÝ, ĂN UỐNG MIỄN PHÍ!

Vé máy bay Sài Gòn(TPHCM) - Nagoya hãng Korean Air:

KHỞI HÀNH

ĐIỂM ĐẾN

NGÀY BAY

GIỜ BAY

GIỜ ĐẾN

CHUYỂN TIẾP

GIÁ VÉ THAM KHẢO

Sài Gòn(TPHCM)

Nagoya


1 đến 2 chuyến mỗi ngày


00:10; 23:55

10:00; 11:25

Incheon; Pusan

12.760.000VNĐ

HÀNH KHÁCH ĐƯỢC MANG THEO 20KG HÀNH LÝ, ĂN UỐNG MIỄN PHÍ!

Vé máy bay Sài Gòn(TPHCM) - Nagoya hãng China Southern:

KHỞI HÀNH

ĐIỂM ĐẾN

NGÀY BAY

GIỜ BAY

GIỜ ĐẾN

CHUYỂN TIẾP

GIÁ VÉ THAM KHẢO

Sài Gòn(TPHCM)

Nagoya


1đến 2 chuyến mỗi ngày


08:00

21:05

Quảng Châu

10.640.000VNĐ

HÀNH KHÁCH ĐƯỢC MANG THEO 20KG HÀNH LÝ, ĂN UỐNG MIỄN PHÍ!

Vé máy bay Sài Gòn(TPHCM) - Nagoya hãng Asiana Airlines:

KHỞI HÀNH

ĐIỂM ĐẾN

NGÀY BAY

GIỜ BAY

GIỜ ĐẾN

CHUYỂN TIẾP

GIÁ VÉ THAM KHẢO

Sài Gòn(TPHCM)

Nagoya


1 chuyến mỗi ngày


23:50

10:55

Incheon

12.040.000VNĐ

HÀNH KHÁCH ĐƯỢC MANG THEO 20KG HÀNH LÝ, ĂN UỐNG MIỄN PHÍ!

Vé máy bay Sài Gòn(TPHCM) - Fukuoka hãng Vietnam Airlines:

KHỞI HÀNH

ĐIỂM ĐẾN

NGÀY BAY

GIỜ BAY

GIỜ ĐẾN

CHUYỂN TIẾP

GIÁ VÉ THAM KHẢO

Sài Gòn(TPHCM)

Fukuoka


3 chuyến 1 tuần


01:05

08:00

Không

10.616.000-15.976.000VNĐ

HÀNH KHÁCH ĐƯỢC MANG THEO 20KG HÀNH LÝ, ĂN UỐNG MIỄN PHÍ!

Vé máy bay Sài Gòn(TPHCM) - Fukuoka hãng Korean Air:

KHỞI HÀNH

ĐIỂM ĐẾN

NGÀY BAY

GIỜ BAY

GIỜ ĐẾN

CHUYỂN TIẾP

GIÁ VÉ THAM KHẢO

Sài Gòn(TPHCM)

Fukuoka


1 chuyến mỗi ngày


01:10

09:50

Pusan, Incheon

10.450.000-13.800.000VNĐ

HÀNH KHÁCH ĐƯỢC MANG THEO 20KG HÀNH LÝ, ĂN UỐNG MIỄN PHÍ!

Vé máy bay Sài Gòn(TPHCM) - Fukuoka hãng Asiana Airlines:

KHỞI HÀNH

ĐIỂM ĐẾN

NGÀY BAY

GIỜ BAY

GIỜ ĐẾN

CHUYỂN TIẾP

GIÁ VÉ THAM KHẢO

Sài Gòn(TPHCM)

Fukuoka


1 chuyến mỗi ngày


23:50

10:50

Incheon

12.070.000VNĐ

HÀNH KHÁCH ĐƯỢC MANG THEO 20KG HÀNH LÝ, ĂN UỐNG MIỄN PHÍ!

Vé máy bay TPHCM đi Tokyo hãng Vietnam Airlines:

KHỞI HÀNH

ĐIỂM ĐẾN

NGÀY BAY

GIỜ BAY

GIỜ ĐẾN

CHUYỂN TIẾP

GIÁ VÉ THAM KHẢO

Sài Gòn(TPHCM)

Tokyo


1 chuyến mỗi ngày


00:05

07:45

Không

10.624.000-15.988.000VNĐ

HÀNH KHÁCH ĐƯỢC MANG THEO 20KG HÀNH LÝ, ĂN UỐNG MIỄN PHÍ!

Vé máy bay TPHCM đi Tokyo hãng Japan Airlines:

KHỞI HÀNH

ĐIỂM ĐẾN

NGÀY BAY

GIỜ BAY

GIỜ ĐẾN

CHUYỂN TIẾP

GIÁ VÉ THAM KHẢO

Sài Gòn(TPHCM)

Tokyo


1 chuyến mỗi ngày


23:55

07:20

Không

18.912.000VNĐ

HÀNH KHÁCH ĐƯỢC MANG THEO 15KG HÀNH LÝ, ĂN UỐNG MIỄN PHÍ!

Vé máy bay TPHCM đi Tokyo hãng Korean Air:

KHỞI HÀNH

ĐIỂM ĐẾN

NGÀY BAY

GIỜ BAY

GIỜ ĐẾN

CHUYỂN TIẾP

GIÁ VÉ THAM KHẢO

Sài Gòn(TPHCM)

Tokyo


2 chuyến mỗi ngày


00:10; 23:55

12:55; 11:25

Incheon,Pusan


12.014.000-15.532.000VNĐ

HÀNH KHÁCH ĐƯỢC MANG THEO 20KG HÀNH LÝ, ĂN UỐNG MIỄN PHÍ!

Vé máy bay TPHCM đi Tokyo hãng China Southern:

KHỞI HÀNH

ĐIỂM ĐẾN

NGÀY BAY

GIỜ BAY

GIỜ ĐẾN

CHUYỂN TIẾP

GIÁ VÉ THAM KHẢO

Sài Gòn(TPHCM)

Tokyo


2 chuyến mỗi ngày


08:00; 10:40

20:10

Quảng Châu

10.363.000VNĐ

HÀNH KHÁCH ĐƯỢC MANG THEO 20KG HÀNH LÝ, GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM ĂN UỐNG!

Vé máy bay TPHCM đi Tokyo hãng Asiana Airlines:

KHỞI HÀNH

ĐIỂM ĐẾN

NGÀY BAY

GIỜ BAY

GIỜ ĐẾN

CHUYỂN TIẾP

GIÁ VÉ THAM KHẢO

Sài Gòn(TPHCM)

Tokyo


1 chuyến mỗi ngày


23:50

11:10

Incheon

11.820.000VNĐ

HÀNH KHÁCH ĐƯỢC MANG THEO 20KG HÀNH LÝ, ĂN UỐNG MIỄN PHÍ!

Giá vé máy bay mang tính tham khảo, giá dao động theo mùa vụ và giá chính xác được tính tại thời điểm đặt vé
Xem thêm thông tin những điều cần biết khi đến Nhật Bản