Vé máy bay đi Úc

Thông tin về vé máy bay đi Úc (Australia)

Vé máy bay Sài Gòn (TPHCM) đi Melbourne - Úc của hãng Vietnam Airlines
Điểm khởi hành: TPHCM (Sài Gòn)
Điểm đến: Melboume - Úc (Australia)
Tần suất bay: 1 chuyến / ngày
Giờ đi: 20h50
Giờ đến:
Chuyến tiếp: bay thẳng

Vé máy bay Sài Gòn (TPHCM) đi Melbourne - Úc của hãng Qantas Airways
Điểm khởi hành: TPHCM (Sài Gòn)
Điểm đến: Melboume - Úc (Australia)
Tần suất bay: 1 chuyến / ngày
Giờ đi: 20h40
Giờ đến:
Chuyến tiếp: bay thẳng

Vé máy bay Sài Gòn (TPHCM) đi Melbourne - Úc của hãng Philippine Airlines
Điểm khởi hành: TPHCM (Sài Gòn)
Điểm đến: Melboume - Úc (Australia)
Tần suất bay: 1 chuyến / ngày
Giờ đi: 20h40
Giờ đến:
Chuyến tiếp: Manila (Philippine)

Vé Máy Bay TPHCM đi Perth - Úc của hãng Tiger Airways
Điểm khởi hành: TPHCM (Sài Gòn)
Điểm đến: Perth - Úc (Australia)
Tần suất bay: 2 chuyến / ngày
Giờ đi: 23h45
Giờ đến:
Chuyến tiếp: bay thẳng

Vé Máy Bay TPHCM đi Sydney hãng Vietnam Airlines:

Điểm khởi hành: TPHCM (Sài Gòn)
Điểm đến: Sydney - Úc (Australia)
Tần suất bay: 1 chuyến / ngày
Giờ đi: 20h45
Giờ đến:
Chuyến tiếp: bay thẳng
Vé Máy Bay TPHCM đi Sydney hãng Quantas Airlines:

Điểm khởi hành: TPHCM (Sài Gòn)
Điểm đến: Sydney - Úc (Australia)
Tần suất bay: các ngày trong tuần
Giờ đi: 21h05
Giờ đến:
Chuyến tiếp: Melboume (Úc)

Thời gian và lịch trình bay có thể thay đổi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết!